מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

ברוך נוימן - זמרשת


קישור להשמעת שירתו של ברוך נוימן בהלחנת מרדכי לויטס בזמרשת
המבדיל בין קודש לחול ----> https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=20289
אני עייף   ----->    https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=9037

מתי נגיע למחנה -------->   https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=9038

אוטו אוטו  ----->   https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=9003

יש לי אח קטן  -----> https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=12601

תינוק בחול ------->  https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=9029


במעגל נסתובב -----> https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=12600מארץ יוון נשלחו חיילים -----> https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=9008


מחול מסדה ----->  https://www.zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=13040