מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

ברוך נוימן - זמרשת