מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

דברים על מרדכי לויטס באתר זמרשת