מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

דברים על מרדכי לויטס באתר זמרשת

https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=1898