מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

המיקדו

תמונות מהצגת "המיקדו" באוניברסיטה בר אילן 

להגדלת התמונה לחץ עליה