מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

המיקדו

תמונות מהצגת "המיקדו" באוניברסיטה בר אילן 

להגדלת התמונה לחץ עליה