מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

הנסיעה לערד
                                                                                                            פברואר  1984

 

 

 

לויטס יקר!

 

 

...  אמנם יראתי מפניך מאוד וזוכרת אני את אצבעות ידיי הרועדות ברבע שעת ההליכה מביתי לביתך ואת האימה שמא תגלה ששוב לא התאמנתי מספיק ותקרא במהלך השיעור בתפסך בראשך: "ילדה, מה את עושה", ואני ארגיש ששוב הרסתי את הסונטה של היידן.

 

... וחבה אני תודה לך, על כי הצלחת לפתח בי רצון והתמדה כאלה, על ידי דוגמא אישית של אי התפשרות עם הבלתי מושלם...

 

...  חווית ההופעה בערד ערב הקמתה!  ... המקהלה הוזמנה להופיע בפני חלוצי ערד, בין חולות המדבר.

... בשעה מאוחרת הגענו לערד. עצרנו ליד "בית תרבות" מאולתר – צריף אחד מיני אחרים שהיוו את הישוב כולו, בתוכו מספר כסאות וכמעט אין קהל.

האדם שקיבל פנינו  ( רכז תרבות? )  החל מתדפק על דלתות הצריפים ואנו מחכים אחריו כדי לאסוף את האוכלוסיה המקומית ...  

...ולבסוף, השורות מאוכלסות ואנו שרים ... ושוב עולים לאוטובוס ונוסעים נסיעה ארוכה ומפרכת בתוככי המדבר החשוך ...