מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

הקלטות קול ישראלשיר הטיול ( בלווי תזמורת )
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

שיר הטיול
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

אני מאמין
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

יום זה מכוכד
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

הבנז'ו - מקהלת עת הזמיר
www.nli.org.il/he/items/NNL_MUSIC_AL002809094/NLI

כי מציון תצא תורה + אלו דברים שאין להם שעור
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

הצבי ישראל
zemereshet.co.il/player/player.asp?perf_id=7206