מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

הרמוניה להלחנה
ספר מקיף שיטתי, העוסק בכל הנקודות המעשיות בלימוד ההרמוניה בסגנונות שונים.
מעל 300 תרגילים, הכוללים עיבודי שירים ותיזמור בהרכבים שונים.
אין הספר מסתפק בהצגת חוק תוך פישוט-יתר, אלא בודק את מקורו, ערכו ותועלתו.
הספר מתאים למתחילים, מתקדמים ומורים.


הספר לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.