מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

השמעת שירים שהלחין עיבד וניצח