מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

השמעת שירים שהלחין עיבד וניצח