מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

חוברות שירה שכתב ועיבד