מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

חוברות שירה שכתב ועיבד