מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

כך נכתבה היצירה בכתב ידו