מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

לצוערים תוים


שירים למקהלת קולות שווים בהלחנה ועיבוד של מרדכי לויטס ואחרים.
 
החוברת לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.