מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

לצוערים תוים


שירים למקהלת קולות שווים בהלחנה ועיבוד של מרדכי לויטס ואחרים.
 
החוברת לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.