מרדכי לויטס-לזכרו ופעלו       

מבוא לקונטרפונקט חמור וחופשיהספר לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.