מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מגן מקהלות בתי הספר

כדי לציין את הצטיינות המקהלה בניצוחו של מרדכי לויטס העניקו לו תבליט נחושת שחובר ללוח עץ מהודר