מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מיצירותיו שהוקלטו בקול ישראלשיר הטיול ( בלווי תזמורת קול ישראל ) - מקהלת בי"ס "עציון" ת"א
https://www.nli.org.il/he/items/NNL_MUSIC_AL002666172/NLI

שיר הטיול - מקהלת בנות בי"ס "שרשים" ת"א
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

אני מאמין
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

יום זה מכוכד
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

שבת שלוםמקהלת בנות בי"ס "שרשים" ת"א
https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=17172

 

 

הבנז'ו - מקהלת עת הזמיר
www.nli.org.il/he/items/NNL_MUSIC_AL002809094/NLI

כי מציון תצא תורה + אלו דברים שאין להם שעור - מקהלת בנים בי"ס "יבנה" ר"ג
merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do

הצבי ישראל
https://www.nli.org.il/he/items/NNL_MUSIC_AL003977659/NLI