מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מקהלוןשירים למקהלה מעורבת בהלחנה ועיבוד של מרדכי לויטס ואחרים.

החוברת לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.