מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מקהלת אוניברסיטה בר אילן


קישור ליוטיוב לצורך השמעת כל 14 שירי התקליט ברצף
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kT0SI1bmiU&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=1


 

   שם השיר מילים      לחן     עיבוד                                                                                           קישור ליוטיוב
יום זה מכובד מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=_kT0SI1bmiU&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=1
אין כאלוקינו מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=Nb1xKPTdrmg&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=11
י-ה ריבון עולם מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=wgsKhA0FSrc&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=12
לא לנו מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=hJYMnVFF6n0&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=13
שלום עליכם מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=bNKRWBSpxt0&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=9
המבדיל מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=BHWppAZNKOg&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=2
פסוקי נבואה תנ"ך מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=aEmBwh5R4qs&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=8
וטהר לבנו מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=v3YYSeOdmXs&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=3
אבינו מלכנו מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=d4wg_yPys8c&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=5
ובשופר גדול מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=12b1ODBjdGQ&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=6
כי מציון - עץ חיים מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=BBlDF3QUGhA&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=10
ידיד נפש מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=JCdcCVJ9mS0&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=7
דרור יקרא מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=pCr30_vcwxM&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=4
אני מאמין מקורות מסורתי מרדכי לויטס https://www.youtube.com/watch?v=tDV00ytP7Dc&list=PLVeQ0HsB-KKebMjiq-V9YGCOPaxPY2u_5&index=14