מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מקהלת אוניברסיטה בר אילן


קישור לספריה הלאומית לצורך השמעת כל 14 שירי התקליט ברצף
 

http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_MUSIC_AL002782471

 
שם השיר מילים לחן עיבוד
יום זה מכובד מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס
אין כאלוקינו מקורות מסורתי מרדכי לויטס
י-ה ריבון עולם מקורות מסורתי מרדכי לויטס
לא לנו מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס
שלום עליכם מקורות מסורתי מרדכי לויטס
המבדיל מקורות מסורתי מרדכי לויטס
פסוקי נבואה תנ"ך מרדכי לויטס מרדכי לויטס
וטהר לבנו מקורות מסורתי מרדכי לויטס
אבינו מלכנו מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס
ובשופר גדול מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס
כי מציון מקורות מסורתי מרדכי לויטס
עץ חיים מקורות מסורתי מרדכי לויטס
ידיד נפש מקורות מסורתי מרדכי לויטס
דרור יקרא מקורות מרדכי לויטס מרדכי לויטס
אני מאמין מקורות מסורתי מרדכי לויטס