מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מקהלת בנים יבנה רמת גן