מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

פיתוח הקוללדוברים, נואמים, מורים וזמרים.
עם פרקים מיוחדים על קולות ילדים ועל ניצוח מקהלות.


ניתן לרכישה במחיר 40 ש"ח בחנויות מוסיקה ובהוצאת "אור תו".