מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

שירה ותפילה לילדי הגן
קובץ שירים לילדי הגן בהלחנה ועיבוד של מרדכי לויטס ואחרים.

החוברת לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.