מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

שירוני - לילדי הגן

שירים לילדי הגן בהלחנה ועיבוד של מרדכי לויטס ואחרים.

החוברת לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.