מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

שירי חנוכה
קישור לזמרשת להשמעת שירת "ברכת הנרות" 
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2558&artist=1897
במסך שיופיע לחץ על  פתיחה בנגן חיצוני

 
 

קישור לזמרשת להשמעת שירת "הנרות הללו"
www.zemereshet.co.il/song.asp
במסך שיופיע לחץ על  פתיחה בנגן חיצוני 
קישור לזמרשת להשמעת שירת "מעוז צור"
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=917&artist=1898
במסך שיופיע לחץ על  פתיחה בנגן חיצוני
קישור לזמרשת להשמעת שירת "ימי החנוכה"
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1108&artist=1897
במסך שיופיע לחץ על  פתיחה בנגן חיצוני