מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

תיאוריה מעשית וסולפז'שני היסודות, התיאוריה והסולפז', מוצגים בסדר משולב, לסירוגין.
לכל עובדה תיאורטית מוצמדים תרגילי תיאוריה בכתב, שירת צלילים בנפרד ומיקצבים בנפרד, וכן לחנים חד-קוליים ורב-קוליים, תרגילי פיתוח השמע והכתבות.
הספר מגיע עד ליסודות ההרמוניה, המשולשים, מודולציה וכו'.
תרשימים רבים מעניינים ומקוריים.
הגישה מדעית - ההגשה  "עממית".

ניתן לרכישה במחיר 50 ש"ח בחנויות מוסיקה ובהוצאת "אור תו".