מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

אסתר בירנבאום - שפירא







קישור להשמעת שירתה של אסתר בירנבאום - שפירא בהלחנת מרדכי לויטס "ושמרו":
https://www.youtube.com/watch?v=8dWvleBzyQk&feature=youtu.be





קישור להשמעת שירתה של אסתר בירנבאום - שפירא בהלחנת מרדכי לויטס "אבינו מלכנו":
https://www.youtube.com/watch?v=ge6baUxDL48&feature=youtu.be